Select Page

เพาเวอร์แอมป์ขับซับวูฟเฟอร์…ขนาดกำลังขับเท่าไหร่ถึงจะพอ…?

เพาเวอร์แอมป์ขับซับวูฟเฟอร์…ขนาดกำลังขับเท่าไหร่ถึงจะพอ…?

เรื่องนี้…มันจะขึ้น อยู่กับความต้องการเสียงเบสที่หนักหน่วงเพียงใด…ถ้าหากว่า…ต้องการเพียง เสียงเบสในแบบปกติ…สำหรับการฟังเพลงของชุดเล็กๆ…จากซับวูฟเฟอร์ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 6.5 หรือ 8 นิ้ว…กำลังขับที่ใช้ 50 วัตต์ RMS ก็น่าจะพอเพียง…

20140211090038-226838923

แต่ถ้าหากมีการมองหาซับวูฟเฟอร์ที่ให้เสียงเบสได้กระหึ่ม…สำหรับซับวูฟเฟอ์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 หรือ 12 นิ้วแล้ว…กำลังขับเบื้องต้นที่ใช้ก็ต้องไม่น้อยกว่า 150 หรือ 200 วัตต์ RMS… ยิ่ง ความถี่เสียงเบสต่ำ…ยิ่งต้องการกำลังอย่างมากขึ้น…และต้องมีกำลังวัตต์ ที่เหมาะสมป้อนให้ในการทำงาน… เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่สะอาด…ชัดเจน… และยิ่งมีการใช้ซับวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่…และหนักมาก (น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์)… ก็ยิ่งจะต้องใช้กำลังขับที่มหาศาลตามไปด้วย…

20140211090114-379204460

ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้ว…ของแนะนำให้ใช้กำลังวัตต์เพื่อขับซับวูฟเฟอร์…อย่างน้อย 70% ของกำลังวัตต์รวมในระบบเสียง…ที่เป็น RMS ไม่ใช่ Peak ยิ่งใกล้ 100% มากเท่าไหร่…คุณภาพเสียงที่ได้ก็ดีขึ้นเท่านั้น…} else {

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: