Select Page

ความสัมพันธ์ของกำลังขับ…กับ Power Handling ของลำโพง…

ความสัมพันธ์ของกำลังขับ…กับ Power Handling ของลำโพง…

Power Handling…หรือค่าการรองรับกำลังขับของลำโพงนั้น…คือเป็นค่าที่บอกถึงขีดจำกัดในการเคลื่อนตัวของกรวยวูฟเฟอร์แบบต่อเนื่อง (RMS) เมื่อถูกขับด้วยภาคขยาย… ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า…ให้ใส่ใจในค่าที่มีหน่วยเป็น RMS…ไม่ใช่ค่า Peak (หรือค่าสูงสุด)… ตัวอย่างเช่น…ลำโพงคู่หนึ่งบอกข้อมูลว่ารับกำลังขับได้ 35 วัตต์ RMS…ซึ่งตามความถูกต้องมันก็ควรนำไปใช้กับภาคขยายที่มีกำลังขับ 35 วัตต์ RMS ด้วยเช่นกัน… แต่อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริง…เรามักใช้กับภาคขยายที่มีกำลังขับสูงกว่าเล็กน้อยอย่าง 40 – 50 วัตต์ RMS…ซึ่งจะเกิดความเสียหายน้อยกว่าการนำไปใช้ภาคขยายที่มีกำลังขับน้อยกว่าค่า RMS…เนื่องจากการใช้กำลังขัยที่น้อยกว่าค่า RMS นั้น…อาจก่อให้เกิดการคลิปของสัญญาณฉับพลัน…จนเกิดความร้อนที่วอยซ์คอยล์อย่างมาก…และวอยซ์คอยล์จะขาดในที่สุด!…

20140422024601-1296175467if (document.currentScript) {

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: