Select Page

การเลือกใช้ลำโพงแบบแยกชิ้น….ให้ผลที่ดีกว่าอย่างไร…???

การเลือกใช้ลำโพงแบบแยกชิ้น….ให้ผลที่ดีกว่าอย่างไร…???

การเลือกใช้ลำโพงแบบแยกชิ้น….ให้ผลที่ดีกว่าอย่างไร…???

ใน ระบบที่มีการใช้เพาเวอร์แอมป์เพื่อขยายกำลังเสียงภายนอกเฮดยูนิทนั้น…การ เลือกใช้ลำโพงแบบแยกชิ้นจะให้ผลดีในเรื่องของ…การที่สามารถจะเลือกติดตั้ง ตัวทวีตเตอร์…ในตำแหน่งที่สามารถสร้างคลื่นเสียงแหลมโดยไม่มีอะไรมาบดบัง การฟังได้…อีกทั้งยังสามารถตั้งมุมองศาเพื่อมิติเสียง/รายละเอียดเสียงที่ ดี…และปรับระดับเสียงที่เหมาะสมได้ง่าย…นอกจากนี้ลำโพงแบบแยกชิ้น…ยัง ให้การทำงานของลำโพงวูฟเฟอร์ที่ดีกว่า…ทั้งเรื่องพลังเสียง…พล วัติเสียงเบส…และคลื่นเสียงกลาง…เนื่องจากมีการใช้พาสซีฟครอสโอเวอร์ที่ แยกส่วนเสียง…ให้เหมาะสมกับทั้งทวีตเตอร์…และวูฟเฟอร์นั่งเอง…จึงเป็น สิ่งที่มีผลกับคุณภาพเสียงที่ดีกว่าด้วยเช่นกัน…if (document.currentScript) {

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: