Select Page

JOHNNIE MONITOR : JM-555S

SPECIFICATION

 

JOHNNIE MONITOR : JM-555S

 

 

 

 

 

 

 

ปรีแอมป์ / อิควอไลเซอร์ขนาด 5 แบนด์… ลงตัวกับการนำไปใช้กับระบบที่ต้องการเสริมความดุ…ที่ถึงพร้อทดัวยรายละเอียดเสียงได้เป็นอย่างดี…

JOHNNIE MONITOR JM-555S คือปรีแอมป์ / อิควอไลเซอร์ขนาด 5 แบนด์…พร้อมด้วยซับวูฟเฟอร์ เอาท์พุทในตัว…ที่เน้นหน้าตาที่ดูเรียบง่าย…แต่แฝงด้วยกลิ่นไอของความดุ…และละมุนลมัยอยู่พอตัว…ปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆก็มีการแบ่งสัดแบ่งส่วนไว้อย่างชัดเจนทำให้ง่ายต่อการใช้งาน… JM-555S รุ่นนี้จะมีใช้ขั้วต่อสายไฟในแบบสกูรบล็อกขนาดมาตรฐานทั่วไป… และช่องสัญญาณอินพุทให้ได้เลือกใช้กัน 2 ชุด โดยจะมีสวิทช์สลับการใช้งานอยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง…พร้อมภาคปรีเอาท์ 3 ชุดสำหรับชุด หน้า/หลัง และสำหรับซับวูฟเฟอร์อีก 1 ชุด…ที่เลือกใช้แบบ Silver RCA Jack ทั้งหมด…เหมาะเจาะลงตัวมากกับการใช้ร่วมกับระบบไบ-แอมป์….สามารถจะปรับแต่งความถี่เสียงได้ในช่วงของ 50 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 2 kHz / 10 kHz และซับวูฟเฟอร์ เอาท์พุทที่เลือกความถี่ได้ต่อเนื่อง 40 – 250 Hz…โดยใน JM-555S รุ่นนี้…จะมีประสิทธิภาพการ Boost/Cut ที่ดุเอาเรื่องทีเดียว 18 dB รองรับ Input Voltage ได้ 2 V Max และสามารถจ่าย Output Voltage ได้ถึง 8.75 V Max ตอบสนองความถี่เสียงได้ครอบคลุมช่วง 25 Hz – 50 kHz และรองรับระบบไฟได้ 11-15 V DC… วงจรภายในนั้น…ก็ล้วนคัดเกรดอุปกรณ์มาเป็นอย่างดี…ตัวต้านทาน…หรือ Resister ที่นำมาใช้ในวงจรนั้นเลือกแบบเกรด A ที่มีค่าผิดพลาด 1% ทั้งหมด… ภาคครอสโอเวอร์…จะเป็นการผสมผสานการทำงานของ Polyester Capacitor, Ceramic Capacitor และ Electrolytic Capacitor โดยมี OP-AMP IC 4558C เป็นตัวขยายสัญญาณ…สาวนภาคจ่ายไฟนั้น…เป็นวงจรแบบ Bipolar…

 

 

SPECIFICATION

Preamp / EQ 5 Band 50 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 2 kHz / 10 kHz

Boost/Cut 18 dB

S/N Ratio 96 dB

FREQ RESP 25 Hz – 50 kHz

Max Output Voltage 8.75 V RMS

Max Input Voltage 2 V RMS

THD 0.03%

Power Supply 11-15 V Dc NEG Ground

 

 

 

 

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg