Select Page

รู้จักกับลำโพงแบบแกนร่วม (Coaxial Speakers)

รู้จักกับลำโพงแบบแกนร่วม (Coaxial Speakers)

โดย มาก ลำโพงในรูปแบบนี้ มักจะมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไปนัก มีความสะดวกในการติดตั้ง สามารถให้เสียงได้อย่างถูกต้องตามทฤษฏี หรือตรงความคิด ในลักษณะการฟังแบบผิวเผิน ด้วยเหตุนี้กระมังจึงทำให้ลำโพงในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมกันอย่างสุดๆ อย่างเช่นลำโพงยอดฮิตที่เราเรียกกันติดปากว่า ลำโพง 6X9 เป็นต้น

สิ่งที่ต้องตรวจสอบในการเลือกใช้…ลำโพงแบบแกนร่วม (Coaxial Speakers)

  • การตอบสนองความถี่ (Frequency Responseสิ่งที่ว่านี้ มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการทำสำเนา หรือการแยก Spectrum ของตัวลำโพงเอง ว่ามันมีประสิทธิภาพขนาดไหน ซึ่งลำโพงที่ดีนั้น ควรจะมีความสามารถในการแยกความถี่เสียงได้ในระดับ 20 Hz-20 kHz เป็นอย่างน้อย แล้วทางข้อมูลจำเพาะของลำโพงส่วนมากก็มักจะระบุไว้เช่นนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ลำโพงในแบบแกนร่วม หรือ coaxial นั้น จะไม่สามารถให้ความถี่ได้ต่ำกว่า 80 Hz ทำให้ในบางกรณีจึงอาจจำเป็นต้องใช้ลำโพงชนิดพิเศษแบบ Sub-Woofer ช่วยในระบบด้วย เพื่อความสมบูรณ์ของเสียง
  • ความลึก/ความหนา ของลำโพง (Mounting Depthใน การเลือกซื้อลำโพง บางครั้งเราก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของพื้นที่ด้านหลังลำโพง หรือพื้นที่สำหรับบรรจุตัวลำโพง และแม่เหล็กของลำโพงด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตั้งที่ แผงคอนโซลหลัง หรือ Rear Deck และที่ประตูรถ ที่บางครั้งมันอาจมีปัญหามีปัญหากับการขึ้นลงของกระจกหน้าต่าง
  • กำลังขับ (Power Handling) คือลักษณะของกำลังขับลำโพง ที่สามารถทนได้ในช่วงระยะเวลา ก่อนที่มันจะถูกทำลาย หรือเกิดความเสียหาย ตัวเลขที่สำคัญคือ กำลังขับ RMS Peak Power และ กำลังขับอย่างต่อเนื่อง ที่จะเป็นการแสดงความหมายของความสามารถในการทนกำลังขับได้อย่างชัดเจนที่สุด ดังนั้นการเลือกกำลังขับของลำโพงจะต้องเลือกให้สัมพันธ์กับ เพาเวอร์แอมป์ ด้วย
  • ความไวต่อเสียงของลำโพง (Sensitivityจะเป็นค่าอ้างอิงที่แสดงถึงวิธีวัดค่าความไวของลำโพง โดยเปรียบเทียบกับกำลังขับ โดยทั่วไปมักจะวัดกันในหน่วยของ 1W@1m ครับ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นข้อมูลทางเทคนิคจากทางผู้ผลิตใช้ในการบ่งบอกถึง ความสามารถ และความไวต้อเสียงของลำโพงตัวนั้นๆ สำหรับลำโพงที่ดีนั้น ควรจะมีค่าความไวต่อเสียงตั้งแต่ 90 dB ขึ้นไป…
  • Tweeter Protrusion คือตำแหน่งของ Tweeter ที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการยกโครงของ Tweeter ขึ้นมาจากแกนของลำโพงให้สูงขึ้นมา ตรงนี้ควรจะสำรวจดูให้ดีด้วย มันจะต้องมีความมั่นคง และแข็งแรง…

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: