Select Page

ติดตั้งลำโพง มิด-เบส ทำอย่างไรจึงจะได้เสียงที่ดี

ติดตั้งลำโพง มิด-เบส ทำอย่างไรจึงจะได้เสียงที่ดี

ตำแหน่ง ติดตั้งที่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันคือที่ประตูหน้า และที่ประตูหลัง หรือที่แผงด้านหลังรถในกรณีที่เป็นรถยนต์ สำหรับในรถกระบะนั้น ก็มักจะเป็นในส่วนของประตูหลัง หรือในช่องแค็ปด้านหลัง ก่อนที่จะไปกล่าวในรายละเอียดที่แยกย่อยลงไปถึงตำแหน่งติดตั้งต่างๆ ขอกล่าวรวมๆก่อนว่า ไม่ว่าจะติดที่ตำแหน่งใด…ควรต้องให้ความสำคัญดังต่อไปนี้

  • ไม่ควรยึดดอกลำโพงโดยตรงกับตัวรถ เพราะตัวรถส่วนใหญ่เป็นโลหะ การยึดลำโพงเข้ากับโลหะนอก จากจะเกิดช่องรั่วของอากาศที่รอดผ่านพื้นผิวที่ไม่แนบกันสนิทแล้ว ลำโพงที่ยึดกับโลหะยังได้บุคลิกของเสียงที่เป็นโลหะมาด้วย นั่นคือ เสียงแข็งกระด้าง ขาดเนื้อเสียง ไม่มีความราบรื่น สังเกตว่าลำโพงเครื่องเสียงบ้านมักจะไม่ยึดกับโลหะเลย
  • ควรใช้แผ่นไม้รองรับการติดตั้งกับโลหะ เพราะมีความเหมาะสมที่สุด เพื่อให้ได้บุคลิกเสียงจากไม้ซึ่ง มีความเป็นธรรมชาติมากกว่า มีความนุ่มนวลบนความแข็งแกร่ง เสียงไม่กระด้าง เสียงทุ้มและเสียงกลาง มีเนื้อเสียงมากกว่า และไม้ยังช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่มาจากโครงรถไม่ให้ส่งตรงถึงตัวลำโพง และช่วยลดความพร่าเพี้ยนที่เกิดขึ้น โดยแผงไม้ที่หนาแน่นและแข็งแรง จะมีคุณภาพที่ดีกว่าแผ่นไม้เพียงบางๆ
  • การติดบนวัสดุผสม เช่น ไฟเบอร์ อะคริลิค หรือยาง จะมีคุณภาพเสียงแตกต่างกันไป วัสดุที่แข็งมักให้ เสียงที่กระชับ แรงปะทะดีกว่า ส่วนในวัสดุที่นุ่มนั้น ก็มักได้เสียงที่นุ่มนวล ไม่เน้นแรงปะทะ วัสดุเหล่านี้แม้จะไม่ดีเท่าไม้ แต่ก็ดีกว่าติดตั้งโดยตรงกับโลหะ
  • ควรติดตั้งดอกลำโพงโดยยึดติดให้แน่นมั่นคง การขันน็อตควรให้ความแน่นเท่ากัน เพื่อให้การยึดลำโพง มีความสมดุล อันจะส่งผลให้กรวยลำโพงทำงานอย่างมีเสถียรภาพ ถ้าจะให้ดีควรหาวัสดุมาอุดรูรัวระหว่างพื้นผิว หากมีการใช้แผ่นแดมพ์เข้าช่วยเพื่ออุดรูรัว ก็จะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นเสมือนตู้ลำโพงที่อากาศไม่รั่วไหล หรือรั่วน้อยที่สุด ทำให้มีแรงอัดของอากาศ ช่วยประคองกรวยลำโพง และยังช่วยให้เสียงทุ้มมีปริมาณที่มากขึ้นด้วย20120613011318-941354184

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: