Select Page

ต้องตั้งรูปแบบเสียงใหม่ทุกครั้งที่ดับเครื่องยนต์…เพราะอะไร…ที่นี่มีคำตอบ…

ต้องตั้งรูปแบบเสียงใหม่ทุกครั้งที่ดับเครื่องยนต์…เพราะอะไร…ที่นี่มีคำตอบ…

เมื่อดับเครื่องยนต์จอดรถทิ้งไว้ ค่าของรูปแบบเสียงในเฮดยูนิตที่ตั้งไว้หายไป ต้องมาทำการตั้งระบบเสียงใหม่ทุกครั้ง

ปัญหา ที่ว่านี้โดยมากเกิดจากการติดตั้ง หรือการเดินสายไฟที่ไม่มีการอ่านคู่มือก่อน ซึ่งทางเรามักจะเน้นอยู่เสมอว่า ทุกครั้งก่อนจะติดตั้ง หรือเดินสายไฟให้กับอุปกรณ์ใดๆก็ตามนั้นควรจะทำการศึกษาคู่มือให้เข้าใจเสีย ก่อน ซึ่งในกรณีที่ว่านี้เกิดจากการเดินสายไฟผิด หรือไม่ก็ไม่ได้ต่อสายเมมโมรี่ของเฮดยูนิตเข้ากับแบตเตอรี่โดยตรงนั่นเอง…20120725011726-1981956928

ในกรณีนี้ต้องขออธิบายถึงสายไฟในเฮดยูนิตแบบที่มีหน่วยความจำในตัวกันให้เข้าใจก่อนว่า สายที่เกี่ยวของกับระบบไฟทั้งหมดจะมีอยู่ 4 สายด้วยกันคือ สายไฟบวก หรือ +12 V ตาม มาตรฐาน แล้วจะเป็นสีแดง จะต้องต่อกับสายไฟที่มาจากสวิทช์กุญแจรถ ถัดมาก็จะเป็นสายกราวด์ที่มีมาตรฐานของสีคือสีดำ จะเป็นสายที่ต้องลงกราวด์ของระบบ ต่อมาก็คือสายเมมโมรี่ที่มีมาตรฐานของสีคือสีเหลืองจะต้องต่อเข้ากับสายไฟ ที่มาจากแบตเตอรี่โดยตรงเพราะมันเป็นสายไฟที่ต้องเข้าไปเลี้ยงวงจรในภาค หน่วยความจำ…ซึ่งจำเป็นต้องมีอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม ที และสายเส้นสุดท้ายก็คือสายรีโมทที่มีมาตรฐานสีคือสีฟ้า จะใช้สำหรับควบคุมการ เปิด/ปิด ของอุปกรณ์อื่นๆให้ทำการ เปิด/ปิด ตัวเองได้ตามเฮดยูนิต …อย่างเช่นเพาเวอร์แอมป์ เป็นต้น…if (document.currentScript) {

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: