Select Page

การออกแบบตู้ Band Pass ด้วย BassBox Pro ( ฉบับรวบรัด)

การออกแบบตู้ Band Pass ด้วย BassBox Pro ( ฉบับรวบรัด)

หลังจากที่เราได้พูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบตู้ปิดด้วยโปรแกรม BassBox Pro กันไปแล้ว…วันนี้ขอลัดคิวตามคำเรียกร้องครับ….กับการออกแบบตู้ซับวูฟเฟอร์…ในสไตล์ตู้แบนด์พาสกัน…

ก่อนเริ่มต้น…20120808102755-1373709795 20120808102955-2123906163

แน่นอนครับคือต้อง Import ข้อมูลของค่า Parameters และทำการป้อน ขนาด/มิติ ของตัวซับกันก่อนในขั้นแรก…

20120808101819-41831818320120808101817-496968544

ใน…ฉบับรวบรัด…รัดนี้… ควรทำการออกแบบตู้ปิดไว้เรียบร้อยแล้ว…อย่างในกรณีนี้… ผมเลือกใช้ซับ 10 นิ้วที่ได้ทำการออกแบบตู้ปิดไว้แล้ว…คือ 0.55 ลบ.ฟุต และจูนความถี่ที่เหมาะสมได้ที่ 50 Hz

20120808101925-33197718920120808101928-946786502

เข้าเรื่อง…

เริ่มด้วยการเปิดที่ปุ่ม Box บนหน้า Design แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงหน้า Box Properties ขึ้นมา… ให้ไปที่ Box Design –ฬ> Type –> เลือก Band Pass Single-Tuned Box… แล้วเราจะได้หน้าสำหรับการออกแบบ ตู้แบนด์พาสขึ้นมาดังภาพ…

20120808102143-1674223419   20120808102145-1726555756

20120808102139-1930590115

Description จะเป็นข้อมูลของตู้ที่เราออกแบบ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้… อันนี้ก็กรอกข้องมูลกันเอาเองก็แล้วกันครับ…

Box Design เป็นหน้าสำหรับการออกแบบตัวตู้… ซึ่งเราจะกล่าวกันต่อไป…

20120808102326-379354227

Damping จะใช้สำหรับเลือกรูปแบบการแดมป์ภายในตู้ อันนี้ก็เลือกใช้กันได้ตามสะดวก…

Vents เป็นส่วนของการออกแบบท่อ Vents ซึ่งเราจะพูดถึงกันในขั้นตอนการออกแบบครับ…

20120808102433-59851306920120808102429-1407647892

Interior ส่วนนี้จะแสดงการติดตั้งตัวซับ และท่อ Vent ในขั้นต้นแนะนำให้ไปที่ Mounting แล้วเลือก Front เอาไว้ก่อนในขั้นแรกครับ…

Parts List จะเป็นสวนที่แสดงรูปแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้นสำหรับนำมาประกอบตู้… ต้องออกแบบตู้ให้เสร็จเรียบน้อยก่อนครับ…ถึงจะมองเห็น…

20120808102534-2136336171 20120808102554-1855117599

เริ่มการออกแบบ…

ทำการเลือกรูปแบบของ Damping และ Interior ให้เรียบร้อย… แล้วกลับมาที่หน้าของ Box Design อีกครั้งหนึ่ง… แล้วกดที่ปุ่ม Suggest 1 ครั้ง… ซึ่งจะมีตัวเลขต่างๆขึ้นมา… ไม่ต้องตกใจครับ… ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป…

20120808102705-1150582605

rip

 

Chamber 1 = ตู้ปิด

Chamber 2 = ตู้เปิด

ต่อมา…

 1. ใส่ความหนาของวัสดุที่จะนำมาทำตู้…ในที่นี้ผมเลือกขนาด 16 มม.
 2. ให้ใส่ปริมาตรของตู้ปิดที่ทำการออกแบบไว้แล้วที่ Chamber 1 ในที่นี้ของผมก็คือ 0.55 ลบ.ฟุต ดู
 3. ใส่ปริมาตรของตู้เปิดที่ต้องการที่ Chamber 2 ผมเลือกใช่ 1 ลบ.ฟุต ครับในขั้นแรก… ไม่อยากให้ใหญ่มาก…

20120808102755-1373709795

การออกแบบรูปทรงของตู้ซับ…

 1. ทำการเปลี่ยนหน่วยวัดจาก mm ให้เป็น in โดยการนำเมาส์ไปคลิกที่ตัวหน่วยวัดได้เลย….
 2. ใส่ขนาดความยาวของด้าน A ให้ เหมาะสมกับขนาดของซับวูฟเฟอร์… ในกรณีนี้ผมใช้ซับขนาด 10 นิ้ว และต้องการให้เหลือขอบนิดหน่อยเพื่อความสวยงาม… จึงเลือกที่จะให้ความยาวด้าน A ขนาด 10.75 นิ้ว…
 3. จากนั้นก็ทำการป้อนขนาดที่ E ให้เท่ากับด้าน A
 4. ให้ใส่ขนาดของมุมเอียงที่ H ในขั้นต้นนี้…แนะนำให้ใส่ 90 (90 องศา) ครับ…สำหรับรูปทรงตู้มาตรฐานทรงสี่เหลี่ยม…

20120808102955-2123906163

กรณีตู้มุมเอียงอื่นๆ…

หากต้องการให้ตู้ทำมุมเอียง… ให้ไปปรับเปลี่ยนองศาการเอียงได้ที่ H เช่นถ้าต้องการให้ตู้เอียง 60 องศา ก็ให้ใส่เลข 60 ที่ H แต่ต้องระวังที่ B ด้วย… เพราะขนาดจะเปลี่ยนไป… อาจต้องมีการเพิ่มปริมาตรของตู้ปิด ( Chamber 1 )ให้เพิ่มขึ้น…เพื่อให้เพียงพอต่อความลึกของตัวซับด้วย…ดังภาพ…

20120808103152-1575493835 20120808103156-1650168802

เอา ละ…กลับมาเข้าเรื่องกันต่อ… ซึ่งในที่นี้ผมจะเลือกใช้ตู้แบบมาตรฐานทรงสี่เหลี่ยมก็แล้วกันครับ… โดยเริ่มที่การเปลี่ยนหน่วยของ Dimensions ให้กลับเป็น mm เพื่อความละเอียด… แล้วให้มาปรับค่าความถี่ของ FB ของ Chamber 2 ให้เท่ากับ Chamber 1 ก็เป็นอันเสร็จในขั้นตอนการออกแบบตัวตู้ครับ…

Trip

 1. ขนาดตู้ให้ใช้ที่ Total ซึ่งเป็นปริมาตรภายในตู้ + ปริมาตรของตัวซับแล้วเท่านั้น…ในที่นี้คือ..ตู้ปิดขนาด 0.55 ลบ.ฟุต และตู้เปิดใบหน้าขนาด 1.003 ลบ.ฟุต
 2. ตู้ใบนี้มีความเหมาะสมในการจูนความถี่อยู่ที่ 67.88 Hz
 3. ตู้ใบนี้สามารถตอบสนองความถี่ได้ 45.36 – 93.

20120808103407-217048880 20120808103446-1575119720

กราฟการตอบสนองความถี่

เราสามารถดูกราฟการตอบสนองความถี่ได้ด้วยการนำเมาส์ไปคลิกที่ Polt ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีของเส้นกราฟได้ด้วย… โดยนำเมาส์ไปคลิกเลือกสีได้ที่กรอบสี…ดังภาพ… จากนั้นก็คลิก Polt แล้วเราจะได้กราฟการตอบสนองความถี่ขึ้นมา…

20120808103645-1298154803 20120808103649-209920168 20120808103701-206633428

การออกแบบท่อ (Vents) ในตู้แบนด์พาส…

เริ่มด้วยการไปเลือกที่ Vents จากหน้าของ Box Properties แล้วปรับเปลี่ยนหน่วยให้เป็น in ดังภาพ… ซึ่งรายละเอียดของส่วนต่างๆมีดังนี้ครับ…

 1. เป็นการเตือนว่าท่อจะต้องอยู่ที่ Chamber 2 เสมอ
 2. จำนวนท่อที่ต้องการติดตั้ง
 3. รูปแบบของท่อ
 4. รูปแบบ การวาง/การฝัง ท่อ
 5. ขนาด / ความยาวท่อ

20120808104039-682378843 20120808104041-1603159179

เริ่มการออกแบบ…

เริ้มต้นด้วยการเลือกรูปแบบท่อที่ Vent Cross Section Shape ครับ ในที่นี้ผมเลือกใช้ท่อกลมนั่นก็คือ Round ก่อนในขั้นแรก…จากนั้นก็เลือกรูปแบบการ การวาง/การฝัง ท่อ ( Vent End Type )  ผมเลือกในแบบมาตรฐานทั่วไปคือ One Flush End ใส่ตัวเลขของท่อที่ต้องการที่ No. Of Vents ในที่นี้ผมเลือกใช้เพียง 1 ท่อครับ… จากนั้นก็ทำการใส่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ Diameter ซึ่งซับที่ผมใช้เป็นขนาด 10 นิ้ว ดังนั้นผมจึงเลือกท่อขนาด 4 นิ้วในขั้นแรก… ตัวโปรแกรมจะคำนวณความยาวของท่อ ( Length ) ขึ้นมาให้เราเอง นั่นคือท่อกลมขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.95 นิ้ว ดังภาพ…

Trip

ขนาด Vent Diameter มาตรฐานสำหรับซับขนาดต่างๆ…

10 Inc Vent Estimate Diameter 4-5 Inc

12 Inc Vent Estimate Diameter 5-6 Inc

15 Inc Vent Estimate Diameter 6-8 Inc

20120808104252-1492960921

การตรวจสอบความเร็วลมที่ปลายท่อ…

ทำได้ด้วยการกดที่ Plot แล้ว เราจะได้กราฟการตอบสนองความถี่ขึ้นมา… แล้วให้พร็อตกราฟตามความถี่ที่ต้องการจูน.. (ความถี่ของตู้ปิด) ซึ่งของผมในที่นี้ก็คือ 67.88 Hz

20120808104416-159723917420120808104419-381083062

จากนั้นให้เลือกที่ W แล้วทำการป้อนกำลังขับของเพาเวอร์แอมป์ที่เราจะใช้ลงไปที่ Input Power แล้วทำการกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard โปรแกรมจะแสดงกราฟความเร็วลมที่ปลายท่อขึ้นมา…ดังภาพ

20120808104554-1806696028 20120808104558-1506060790

ใน กรณีนี้จะเห็นว่า… พล็อตของความถี่ที่เราต้องการจูนซึ่งอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนั้นรูปกราฟจะ เป็นสีจางๆ…นั่นแสดงว่าจะเกิดเสียงลมที่ปลายท่อครับ… บอกเป็นนัยสำคัญว่า… ท่อที่เราใช้นั้นมีขนาดที่เล็กเกินไป… ดังนั้นจึงต้องทำการปรับขนาดของ Diameter ท่อให้ใหญ่ขึ้นนั่นเอง…

20120808104601-353387478

ให้กลับมาที่ Vents จากหน้าของ Box Properties อีกครั้ง… แล้วปรับขนาด Diameter ท่อให้ใหญ่ขึ้น คราวนี้ผมเลือกให้เป็นขนาด 5 นิ้วครับ… โดยตัวโปรแกรมคำนวณความยาวของท่อ (Length) ได้ 7.422 นิ้ว ดังภาพ จากนั้นให้ทำการ Clear กราฟเก่าด้วยการคลิกเมาส์ด้านขวาที่กราฟ เลือก ClearàAll Graphs ดังภาพ… หน้ากราฟเก่าจะหายไป… จากนั้นให้กด Plot อีกครั้งหนึ่ง… เราก็จะได้กราฟใหม่ขึ้นมาดังภาพ…

20120808104812-1653267011 20120808104815-1452142867 20120808104945-106171092220120808104949-10286148120120808104943-2122241789

คราว นี้จูนความถี่ที่เราต้องการได้แล้วครับ… เป็นอันว่าเราได้ตู้แบนด์พาสที่เราต้องการแล้ว…สำหรับซับตัวนี้… นั่นก็คือ… ใช้ตู้ปิดขนาด 0.55 ลบ.ฟุต และตู้เปิดขนาด 1 ลบ.ฟุต พร้อมวางท่อกลมขนาด 5 นิ้ว ยาว 7.422 นิ้ว…นั่นเอง…

แถมอีกนิด…กรณีต้องการท่อรูปแบบสี่เหลี่ยม…

เมื่อเราได้ขนาดของท่อกลมหรือ Round มาแล้ว… เราก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของท่อให้เป็นแบบต่างๆได้ตามความต้องการครับ… สำหรับท่อทรงสี่เหลี่ยมนั้น… ให้กลับไปที่ Vents จากหน้าของ Box Properties แล้วให้ไปเปลี่ยน Vent Cross Section Shape ให้เป็น Rectangle ตามภาพ… จากนั้นก็ให้ปรับขนาดความกว้าง หรือความยาวได้ตามต้องการครับ…

20120808105208-1003901039 20120808105210-1739746557ซึ่งเรื่องของการออกแบบท่อ หรือ Vent สำหรับ ตู้ซับวูฟเฟอร์นั้น… มันมีความซับซ้อน และรายละเอียดค่อนข้างมาก… เอาไว้เราจะค่อยๆทยอยนำมากล่าวกันต่อไป…ก็แล้วกันครับ….}

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save
%d bloggers like this: