Select Page

งานออกแบบตู้ Bandpass 3 Chambers ด้วยโปรแกรม BassBox Pro

งานออกแบบตู้ Bandpass 3 Chambers ด้วยโปรแกรม BassBox Pro

หลังจากที่เคยพูดถึงการออกแบบตู้แบนด์พาสด้วยโปรแกรม BassBox Pro กันไปแล้วครั้งหนึ่ง…วันนี้เราลองขยับขึ้นมาอีกขั้น…กับการออกแบบตู้ยอดนิยม…อย่างตู้ Bandpass 3 Chambers กันสักหน่อยดีกว่า…

เริ่มต้นด้วยค่า T/S Parameters…

แน่นอน…ว่าเราต้องทำการ Import ค่า T/S Parameters เข้าสู่โปรแกรม BassBox Pro ก่อนในขั้นแรก…

จากนั้นให้ทำการกดที่ Accept20130107022847-1087379869

เริ่มตั้งค่ารูปแบบการต่อใช้งานตัว Subwoofer

ให้ทำการเปิดหน้า Driver ขึ้นมาอีกครั้ง…

 

20130107022908-1221970548

จากนั้นให้เลือกที่ Configuration แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้…

 1. เลือกจำนวนดอกซับที่ต้องการจะนำมาใช้งานที่ Number of Driver โดยในที่นี้ผมต้องการใช้ซับวูฟเฟอร์เพียง 2 ตัวเท่านั้น…
 2. เป็นการเลือกรูปแบบการ วาง/ติดตั้ง ตัวซับ…ในเบื้องต้นนี้…แนะนำให้เลือก Standard ไว้ก่อน…
 3. เป็นการเลือกรูปแบบการต่อซับเพื่อให้ได้ความต้านทานที่ต้องการ… Parallel คือการต่อแบบขนาน… ส่วน Series คือการต่อแบบอนุกรม… ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะใช้กันในแบบ Parallel หรือต่อแบบขนาน… เพื่อให้ความต้านทานของตัวซับวูฟเฟอร์ลดลง… ให้ไปสัมพันธ์กันกับตัวเพาเวอร์แอมป์แบบ Class D ที่ส่วนใหญ่จะ Stable ที่ 1-2 Ohms นั่นเอง…

20130107022905-1467355426

ให้ทำการกลับมาที่หน้าของ Parameters อีกครั้ง… จะเห็นว่า… ตัวโปรแกรมจะมีการคำนวณค่าต่างๆที่เกิดจากการต่อขนานซับ 2 ตัวเข้าด้วยกันมาให้อย่างเสร็จสรรพ… ( กรณีซับวอยซ์เดี่ยว…ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอน )

20130107023550-895875845

กรณีของซับวอยซ์คู่นั้น…ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้…

 1. ให้ติ๊กที่ช่อง Dual Voice Coil ดังภาพ…
 2. ทำการเลือกรูปแบบการต่อใช้งาน Voice Coil ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการต่อแบบ Parallel หรือต่อแบบขนาน… จะเห็นว่า…โปรแกรมจะคำนวณค่า Parameters ที่เปลี่ยนไปจากการขนานวอยซ์ขึ้นมาให้เราใหม่ดังภาพ…
 3. ทำการกด Accept ก็ถือเป็นการจบขั้นตอนครับ…

20130107023554-1314986454

ขั้นตอนการปรับแบบตู้ให้เป็น Bandpass 3 Chambers

เริ่มด้วยการให้เปิดหน้าของ Box ดังภาพ…

20130107023558-1592059883

ซึ่งเราจะได้หน้าของ Box Properties ขึ้นมาดังภาพ… แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้…

 1. เลือกที่หน้าของ Box Design
 2. เลือกรูปแบบตู้ที่ Type
 3. ให้เลือกที่ Bandpass Single-Tuned Box

20130107114730-443787516

จากนั้นตัวโปรแกรมจะแสดงหน้า…และรูปแบบของตู้ซับ Bandpass Single-Tuned Box ขึ้นมาดังภาพ… 20130107114733-1554131900

จากนั้น…ให้เลือกที่…

 1. No. of Chambers: ให้เลือกที่ three แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงรูปแบบตู้แบบ 3 Chambers ขึ้นมาดังภาพ…
 2. LF Chamber(s): จะเป็นรูปแบบการจัดวางตัวซับ…และท่อ LF ซึ่งในวันนี้…จะมาพูดถึงแบบ… outer อันเป็นรูปแบบมาตรฐาน…และเป็นที่นิยมใช้กัน…ก่อนในขั้นแรกก็แล้วกันครับ…
 3. จากนั้นให้ทำการกดที่ Suggest …ไปเลย… โดยโปรแกรมจะแสดงหน้า BassBox Pro Message ขึ้นมาฟ้องถึงความไม่ถูกต้องของค่าตัวเลขต่างๆ…แต่ไม่เป็นไรครับ…เดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขในขั้นตอนต่อไป…ดังนั้นให้กด OK ผ่านไปเลย…

20130107115800-217048183         20130107115800-1666105429

LF Chamber(s) outer type                                       LF Chamber(s) middle type

 

20130107114738-2147473629 20130107114741-954910851

เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ…

มาถึงตรงนี้…เราจะได้หน้าของตู้ Bandpass 3 Chambers และตัวเลขประมาณการขึ้นมาดังภาพกันแล้วใช่ไหมครับ…โดยเราสามารถเปลี่ยนหน่วยนับขนาดได้ด้วยการนำเมาส์ไปคลิ๊กที่หน่วยได้เลย…

20130108121231-907648001

ขั้นตอนต่อมาก็คือ…การปรับเปลี่ยนตัวเลข…และรูปแบบ…ให้ได้ตรงกับความต้องการ…และความเป็นจริงนั่นเอง…โดยเริ่มจาก…

 1. ปรับหน่วยให้เป็น mm. แล้วทำการใส่ค่าความหนาของวัสดุที่จะนำมาตีตู้…ที่ Outer Wall Thickness ซึ่งในที่นี้ผมเลือกขนาดวัสดุที่มีความหนา 16 mm. ครับ…
 2. deg เป็นการกำหนดองศามุมด้านเอียงของตู้…ในที่นี้ผมเลือกให้เป็นตู้แบบมาตรฐานสี่เหลี่ยม…จึงกำหนดให้เป็น 90 องศาทั้งหมด…

20130108121235-943664858

ต่อมาให้ปรับเปลี่ยนหน่วยวัดมาเป็น in หรือ Inc. อีกครั้ง…จากนั้น….ให้กรอกตัวเลขลงไปที่ A และ E โดยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า…เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวซับ…ที่จะนำมาติดตั้ง…อย่างในกรณีนี้…ผมใช้ซับขนาด 10 นิ้ว… แล้วต้องการให้เหลือขอบนิดหน่อย…เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง…ดังนั้นจึงเลือกที่จะใส่ตัวเลขขนาด 10.75 นิ้ว…เป็นต้น…เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว…ส่วนตัวเลขอื่นๆ…โปรแกรม BassBox Pro จะจัดการคำนวนออกมาให้เสร็จสรรพ…

20130108121238-1920584983

ปรับแต่งขนาดตู้ปิดใบหลัง…ให้ได้ตามความต้องการ…

ถึงตอนนี้จะเห็นให้ดูที่ B ว่ามีขนาดเพียงพอกับความลึกของตัวซับ…หรือไม่…อย่างในกรณีนี้…ซับที่ผมใช้…มีความลึกในการติดตั้งเพียง 8.5 นิ้วเท่านั้น…ซึ่งขนาดที่โปรแกรมให้มา…ดูจะใหญ่ไปหน่อย…แต่ไม่เป็นไรครับ…เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการ…

20130108121638-416928853

เริ่มการปรับขนาดตู้ปิดใบหลังด้วยการไปที่ Vb ของ Chamber 1 โดยในที่นี้ผมเลือกเปลี่ยนขนาดเป็น 0.5 ลบ.ฟุต…และเมื่อรวมกับปริมาตรของตัวซับด้วย…ก็จะได้ตู้ปิดที่มีปริมาตร 0.579 ลบ.ฟุต… และเมื่อกลับไปดูที่ความลึกของ B ที่เปลี่ยนเป็น 8.66 นิ้ว…ก็ยังสามารถติดตั้งตัวซับลงไปได้… พร้อมๆกับความถี่ตู้ปิดที่ 68.92 Hz ถือว่าไม่เลวครับ…

Trip…

 • ทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงปริมาตร Vb ของ Chamber 1 ค่า Fb และ F3 จะเปลี่ยนตามไปด้วย…ให้ระวังด้วย…
 • ค่า Fb ของ Chamber 1 จะเป็นตัวกำหนดการตอบสนองความถี่ของตู้ปิดใบหลัง… ซึ่งโดยมาก…การตีตู้แบนด์พาสมักจะมีการกำหนดความถี่ของตู้ปิดไว้ก่อนแล้ว…

20130108121642-1381609581 20130108121644-1485241947

การออกแบบท่อ…และกำหนดขนาดตู้เปิดใบกลาง…

ให้ไปที่หน้า Vents

 1. No. of Vent คือจำนวนท่อที่เราต้องการติดตั้ง…ในขั้นแรกให้ใส่จำนวน 1 ท่อไว้ก่อน…
 2. Vent End Type คือการเลือกรูปแบบการวางท่อ… ให้เลือก One flush End เพื่อความสวยงาม…
 3. Vent Cross Section Shape คือชนิดของท่อที่จะใช้งาน ขั้นแรก…ให้เลือก Round หรือท่อกลม…
 4. Diameter (Dv) เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ…แนะนำให้เลือกขนาดมาตรฐานก่อนครับ…ตามนี้…
 • ซับขนาด 8-10 นิ้ว…ขนาดท่อ 4-5 นิ้ว
 • ซับขนาด 10-12 นิ้ว…ขนาดท่อ 5-6 นิ้ว
 • ซับขนาด 12-15 นิ้ว…ขนาดท่อ 6-8 นิ้ว

ซึ่งในกรณีนี้…ผมใช้ซับ 10 นิ้ว…ก็เลยเลือกท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วไว้ก่อนในขั้นแรก…

5. Length (Lv) จะ เป็นความยาวท่อ…ที่ตัวโปรแกรมคำนวณออกมาให้…หลังจากที่เราใส่ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลางท่อลงไป…ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขเป็นสีแดง…แสดงให้เห็น ว่า…ไม่เหมาะกับขนาดตู้เปิดใบกลาง…ดังนั้นจึงต้องมีการปรับขนาดตู้เปิด ใบกลางใหม่… 20130108121647-1535139786

ทำการกลับมาที่หน้า Box Design อีกครั้ง…

 1. ทำการปรับขนาดตู้เปิดใบกลาง… Chamber 2 ใหม่…โดยค่อยๆ…เพิ่มปริมาตรตู้ทีละน้อย…จนตัวอักษรสีแดงที่ Dimensions หายไป…
 2. เรียบร้อยแล้วเราจะได้ขนาดปริมาตรตู้ใหม่…ให้ใช้ปริมาตรตู้ซึ่งรวมปริมาตรของตัวซับแล้ว…ที่ Total
 3. ทำการปรับเปลี่ยนความถี่ Fb ของ… Chamber 2 ให้เท่ากับความถี่ของตู้ปิดทั้ง 2 ใบ…

20130108121651-1770087511

จากนั้น…

 1. กลับมาดูที่หน้า Vents อีกครั้ง…
 2. จะเห็นว่า…ตัวเลขความยาวของ Length (Lv) เปลี่ยนไป…และมีความยาวไม่มาก…ซึ่งกลับมาเป็นสีดำปกติ…แสดงว่าใช้ได้แล้ว…สามารถติดตั้งเข้าไปภานในตู้ได้อย่างเหมาะสม…

 

20130108123815-1873464859

กลับมาที่หน้า Box Design อีกครั้ง…เพื่อมาดูบทสรุปของตู้ที่เราออกแบบเสร์จแล้ว…

 1. ตู้ใบนี้จะใช้ตู้ปิดทั้ง 2 ตู้ขนาด 0.57 ลบ.ฟุต…แล้วใช้ตู้เปิดใบกลางขนาด 0.827 ลบ.ฟุต…พร้อมวางท่อขนาด 4 นิ้ว ยาว 5.733 นิ้ว…
 2. ตู้ใบนี้…มีความเหมาะสมในการจูนความถี่ของเสียงเบสอยู่ที่ 68.59 Hz
 3. ตู้ใบนี้สามารถตอบสนองความถี่เสียงได้ในช่วง 44.95 – 104.1 Hz

ไม่เลวครับ…เบสสนุก…ออกแนวบู๊นิดๆ…

20130108123821-268229557

จากนั้นให้…

 1. ทำการเปลี่ยนหน่วยของ Dimensions ให้เป็นหน่วย mm เพื่อความละเอียด…
 2. ทำการกด Accept เพื่อ จัดเก็บข้อมูล…ถือเป็นการสิ้นสุดการออกแบบ…โดยเราสามารถ…ดูราย ละเอียด…และชิ้นงานในส่วนต่างๆของชิ้นส่วนต่างๆที่จะนำมาประกอบเป็นตู้ได้ จากหน้า Parts List ครับ…

20130108123910-1837529779

20130108123907-81865192

สำหรับ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้…คงพอจะเป็นแนวทางสำหรับใครที่…กำลังคิดจะออกแบบทำ ตู้ซับ…หรือตู้สูตรกันได้บ้าง…ก็…ขอให้สนุกกับการใช้งาน BassBox Pro นะครับ…

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save
%d bloggers like this: