Select Page

ปัญหา…ของเสียงรบกวนย่านสูง…ในระบบเสียง…

ปัญหา…ของเสียงรบกวนย่านสูง…ในระบบเสียง…

ปัญหา ของแหลมย่านสูง…หรือเสียงหวีดหวิว…ที่มักจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของเสียง ไปตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์นั้น… โดยมากจะเป็นผลมาจากมาตรฐาน…ของงานติดตั้งระบบเสียงรถยนต์… และถ้ามีเสียงรบกวนบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ…ซึ่งถือ เป็นเสียงที่ไม่พึงปรารถนา…การแก้ไขนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่าง ระมัดระวัง…

หมายเหตุ : หากในระบบเสียงชุดนั้นๆ… มีเพาเวอร์แอมป์มากกว่าหนึ่งเครื่อง…ให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 1 สำหรับเพาเวอร์แอมป์แต่ละเครื่อง… เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่ว่านี้ขึ้นมาอีก…

 1. ตรวจสอบเพาเวอร์แอมป์

หลัง จากการตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่า…มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นภายในระบบเสียง…ให้ วิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งจนมั่นใจว่าเพาเวอร์แอมป์…เป็นต้นเหตุของเสียง รบกวน…จากนั้นให้ทำการปิดสัญญาณ Input ของเพาเวอร์แอมป์… โดยใช้หัวแจ็คที่เชื่อมเส้นสัญญาณ…กับกราวนด์ภายในเสียบเข้าที่ขั้ว RCA ทำ การเปิดเพาเวอร์แอมป์ด้วยไฟรีโมทปกติ… ถ้าหากไม่มีเสียงรบกวนเกิดขึ้น… แสดงว่าเพาเวอร์แอมป์ไม่ใช่ปัญหา… ให้ข้ามไปตรวจวิเคราะห์ในลำดับขั้นที่ 2 ต่อไป…

 • ตรวจสอบ ลำโพง/สาย… อย่างไรก็ตาม…ถ้าในขั้นตอนนี้ยังมีเสียงรบกวนปรากฏอยู่ ให้ใช้ลำโพงตัวอื่นต่างหากอีกชุดลองมาต่อเข้ากับขั้วขาออกของเพาเวอร์แอมป์ แทน… ถ้าเสียงรบกวนดังกล่าวหายไป… แสดงว่าปัญหาเที่ว่า…อาจจะมาจากสายลำโพง…หรือพาสซีฟครอสโอเวอร์… ให้ทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่า…ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของสายลำโพง…แตะ สัมผัสกับตัวถังรถ(กราวนด์)… แล้วย้อนไปตรวจสอบในลำดับขั้นที่ 1 ใหม่อีกครั้ง…
 • ปัญหาของระบบไฟ / เพาเวอร์แอมป์ ใน การนี้ถ้าหากเสียงรบกวนยังคงปรากฏอยู่เมื่อใช้ลำโพงทดสอบภายนอกต่อที่ขั้ว แล้ว… ปัญหาอาจจะเกิดจากภาคจ่ายไฟภายในตัวเพาเวอร์แอมป์เอง… ลองพยายามต่อภาคจ่ายไฟในแบบกราวนด์อิสระดูอีกครั้ง… ถ้ายังไม่สามารถขจัดเสียงรบกวนนี้ออกไปได้… ก็ถือว่าเป็นเรื่องซีเรียส…กับความบกพร่องของเพาเวอร์แอมป์ตัวนั้น… และควรสับเปลี่ยนเพาเวอร์แอมป์ตัวใหม่มาใช้แทน… ถ้าเสียงรบกวนดังกล่าวหายไป… ก็แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟ… การ กรองกระแสให้เรียบ… หรือการใช้กราวนด์อิสระในระบบ…ที่สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนจุดลง กราวนด์ของแอมป์เสียใหม่… หรือต่อเพิ่มอุปกรณ์กรองกระแสไฟให้เรียบสนิทขึ้น.

2. การลดทอนระบบ

เมื่อ เพาเวอร์แอมป์ในระบบปราศจากปัญหาเรื่องเสียงรบกวนแล้ว… แสดงว่าอุปกรณ์จัดการเสียงที่ต่ออยู่ระหว่างเฮดยูนิท…และเพาเวอร์แอมป์อาจ เป็นตัวปัญหา… ให้ถอดการเชื่อมต่อออก…และเชื่อมต่อโดยตรงจากเฮดยูนิท…ไปยังเพา เวอร์แอมป์… ถ้าการทำเช่นนี้…สามารถกำจัดเสียงรบกวนให้หายไปได้… แสดงว่าหนึ่งในหลายๆ อุปกรณ์จัดการเสียง…เป็นต้นเหตุของเสียงรบกวน…สามารถข้ามไปทำขั้นตอนที่ 5 ต่อไป…

 • ลองเปลี่ยนเส้นทางของสายสัญญาณ… ถ้าเสียงรบกวนไม่หายไป… ให้ลองพยายามเดินสายสัญญาณในเส้นทางต่างๆ กัน… เช่นผ่านกลางรถ, ลอด ใต้เก้าอี้ ฯลฯ… ถ้าหากพบว่าเส้นทางใดไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวน… ก็ให้เดินสายสัญญาณเส้นอื่นๆ ในเส้นทางเดียวกัน… แล้วข้ามไปทำขั้นตอนที่ 5…
 • ปัญอาจเกิดจากกราวด์ไม่สมบูรณ์… แต่ ถ้ายังไม่หาย ให้ลองทำการต่อกราวนด์อิสระให้กับตัวเฮดยูนิท… โดยไม่ต่อสายกราวนด์ลงตัวถังรถ…ให้ ถอดสายกราวนด์… และถอดหัวแจ็คสายอากาศออก!… ถ้าหากพบว่ามันยังสามารถต่อกราวนด์เข้ากับตัวถังรถได้อยู่… และการแยกกราวนด์อิสระไม่สามารถขจัดเสียงรบกวนได้… ให้ลองย้ายจุดลงกราวนด์ที่ตัวเฮดยูนิทไปยังตำแหน่งที่สมบูรณ์กว่าเดิม… ซึ่งก็หวังว่าถึงตอนนี้เสียงรบกวนน่าจะถูกขจัดออกไป… และสามารถข้ามไปทำขั้นตอนที่ 5 ได้ต่อไป… หรือไม่เช่นนั้นก็ทำต่อด้วยขั้นตอนที่ 3…

3. ลองย้ายตำแหน่งเฮดยูนิท

ใน เมื่อเพาเวอร์แอมป์ไม่ใช่ปัญหา…และการย้ายตำแหน่งกราวนด์ของเฮดยูนิท… กับเส้นทางเดินสายสัญญาณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเสียงรบกวนนี้ได้… ให้ถอดตัวเฮดยูนิทออกจากช่องแผงหน้าแดชบอร์ด… แล้วนำมันไปวางไว้บนเบาะที่นั่ง…หรือบนพื้นพรมของรถ… แล้วเดินสายสัญญาณเส้นใหม่ตรงไปยังเพาเวอร์แอมป์… ถ้าการทำเช่นนี้สามารถขจัดเสียงรบกวนได้… ให้หาตำแหน่งติดตั้งตัวเฮดยูนิทใหม่… ต่อระบบให้ถูกต้องแล้วข้ามไปขั้นตอนที่ 5…

 • เสียงรบกวนอาจเข้าตามสายสัญญาณ… แต่ ถ้าเสียงรบกวนยังคงอยู่… ให้ลองย้ายตัวเฮดยูนิทไปวางไว้ใกล้ๆกับเพาเวอร์แอมป์ที่สุด… และใช้สายสัญญาณเส้นใหม่ที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้… เพื่อตรวจวิเคราะห์ว่าสายสัญญาณเป็นต้นเหตุของปัญหาเสียงรบกวนหรือไม่… ถ้าหากเสียงรบกวนหายไป… แสดงว่าเสียงรบกวนเข้าทางสายสัญญาณ… ต้องใช้สายเส้นใหม่ที่มีคุณสมบัติดีกว่า… จากนั้นประกอบระบบให้เรียบร้อยเพื่อข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5…
 • ปัญหาของระบบไฟ…หากปัญหาดังกล่าวยังปรากฏอยู่… ให้ลองใช้ตัวกรองแรงดันไฟ (Voltage Filter) ต่อ เข้าที่ตัวเฮดยูนิท… คล้ายกับการทำที่เพาเวอร์แอมป์… การจ่ายไฟไปยังเฮดยูนิทให้ลองทำแบบกราวนด์อิสระ…ต้องมั่นใจว่าส่วนหนึ่ง ส่วนใดของตัวถังเฮดยูนิทไม่มีการแตะสัมผัสกับกราวนด์ตัวถังรถ… ถ้าเสียงรบกวนดังกล่าวหายไป… ก็สามารถเพิ่มตัวกรองภาคจ่ายไฟ…หรือการจ่ายไฟแบบกราวนด์อิสระให้กับ ระบบ… แล้วย้อนกลับไปตรวจลำดับขั้นที่ 2 ใหม่… แต่ถ้าหากการจ่ายไฟกราวนด์อิสระยังไม่สามารถขจัดปัญหาได้… นั่นแสดงว่าท่านควรเลือกที่จะลองเปลี่ยนเฮดยูนิทตัวใหม่… และย้อนไปตรวจลำดับขั้นที่ 2 หรือตรวจสอบระบบไฟฟ้าของรถยนต์ในลำดับขั้นที่ 4
 1. การทดสอบระบบไฟของรถ

เมื่อ ไม่พบปัญหาในการต่อระหว่างเฮดยูนิท…หรือเพาเวอร์แอมป์…และระบบประจุไฟ แบตเตอรี่ของรถอยู่ในข่ายต้องสงสัย….ให้กระทำการในลักษณะนี้คือ… ให้ใช้แบตเตอรี่ลูกใหม่ที่มีการประจุไฟเต็ม…แล้วมาต่อจั้มพ์เข้าแทนที่ แบตเตอรี่เดิมประจำรถ…ด้วยสายขั้วบวก/ลบขนาดที่เหมาะสม… จากนั้นให้สตาร์ทเครื่องยนต์…และฟังดูว่าเสียงรบกวนดังกล่าวหายไปหรือ ไม่… ถ้าเสียงรบกวนที่ว่ายังปรากฏอยู่เหมือนเดิม… ถือว่ามีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับระบบไฟในรถอย่างหนัก… อาจเป็นไปได้ว่าอัลเตอเนเตอร์…หรือไดชาร์จบกพร่อง!… ต้องใช้การตรวจสอบทางเทคนิค…กับระบบประจุไฟแบตเตอรี่… แต่ถ้าไม่มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นอีกแล้ว… ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่… แล้วข้ามไปทำในขั้นตอนที่ 5 ได้ต่อไป…

 1. การเพิ่มอุปกรณ์จัดการเสียง (Signal Processor)

เมื่อเราได้ทำการปกป้องเพาเวอร์แอมป์อย่างดีจากเสียงรบกวน… เฮ ดยูนิทก็ดีไม่มีเสียงรบกวน… และระบบไฟของรถก็อยู่ในขั้นสมบูรณ์… ถึงตอนนี้หากเราต้องการจะต่อเพิ่มอุปกรณ์จัดการเสียงเข้าไปใหม่… ให้ย้อนกลับไปต่ออุปกรณ์จัดการเสียงต่างๆ (ปรีแอมป์, ครอ สฯ)… เข้ากับระบบเสียงอย่างเดิม… ถ้าหากเมื่อต่ออุปกรณ์จัดการเสียงดังกล่าวเข้าไปแล้ว…ไม่ปรากฏเสียงรบกวน อีกเลย… ก็ขอแสดงความยินดีให้กับตัวเองได้เลย…กับความสามารถในการขจัดเสียงรบกวน ออกไปจากระบบได้แล้ว… แต่หากเมื่อต่ออุปกรณ์จัดการเสียงเข้าไปแล้วมีเสียงรบกวนมาเยือนอีก… ให้ลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินสายสัญญาณ… หรือเชื่อมต่อข้ามไปยังอุปกรณ์จัดการเสียงตัวถัดไป… เพื่อวิเคราะห์ว่าอุปกรณ์จัดการเสียงตัวใดกันแน่ที่เป็นปัญหา… ถ้ายังไม่หายก็ให้ลองกระทำการต่อกราวนด์อิสระ… หรือย้ายจุดกราวนด์จากเดิมไปรวมกันในที่เดียวกันกับเฮดยูนิท หรือเพาเวอร์แอมป์… ขึ้นอยู่กับว่าใกล้จุดไหนมากกว่ากัน…  ถ้าได้ผล…ก็ให้ทำการต่อกราวนด์อิสระ… หรือเชื่อมกราวนด์ในตำแหน่งนั้นๆ… แต่ถ้าการต่อกราวนด์อิสระยังไม่ช่วยอะไร…ให้ข้ามไปใช้ขั้นตอนที่ 6…

 1. การทดสอบด้วยกระบวนการกราวนด์อิสระ

ตอนนี้ เสียงรบกวนหลุดลอดเข้ามาในระบบเมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์จัดการเสียง (Signal Processor)… และ การลงกราวนด์ใหม่ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น… ให้ลองย้ายอุปกรณ์จัดการเสียงนั้นให้เข้าใกล้เพาเวอร์แอมป์มากที่สุด… และตรวจสอบเรื่องเสียงรบกวนอีกครั้ง… ถ้าเสียงรบกวนหายไป… ก็ให้หาทางเดินสายสัญญาณในแนวทางที่หลีกพ้นเสียงรบกวน… และทำต่อเนื่องในขั้นตอนที่ 5 ได้…

 • กราวนด์อิสระ…อาจช่วยได้…อาจ สามารถใช้การจ่ายไฟแบบกราวนด์อิสระไปยังอุปกรณ์จัดการเสียง… ซึ่งต้องมั่นใจว่าไม่มีส่วนใดของอุปกรณ์แต่สัมผัสกับกราวนด์ของตัวถังรถ… ถ้าการกระทำเช่นนี้สามารถขจัดปัญหาได้… ให้พิจารณาติดตั้งภาคจ่ายไฟแบบกราวนด์อิสระเอาไว้อย่างถาวร… หรือใช้ทรานฟอร์เมอร์ในอัตรา 1:1 และย้อนกลับไปทำในขั้นตอนที่ 5 ในอุปกรณ์จัดการเสียงตัวต่อไป… และสุดท้าย…ให้ลองแยกภาคจ่ายไฟเข้าตัวอุปกรณ์จัดการเสียงต่างหาก… (ใช้แบตเตอรี่แยกตัวใหม่ หรือภาคจ่ายไฟแยก)… เพื่อตรวจสอบ… ถ้าหากยังคงมีเสียงรบกวนอยู่… แสดงว่ามีปัญหาอย่างหนัก…กับการออกแบบอุปกรณ์จัดการเสียงตัวนั้นๆ… หรือเกิดความบกพร่องภายใน… ให้เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์จัดการเสียงตัวใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่า… และทำในขั้นตอนที่ 5 ต่อไป…