Select Page

Crossover มีรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้าง

Crossover มีรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้าง

ครอสโอเวอร์…ถือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองสัญญาณเสียง…โดยมีฐานตั้งอยู่บนความต้องการที่ จะใช้ความถี่เสียง…ซึ่งในแต่ระระบบ…ก็มีรูปแบบการใช้งานที่ต่างกันออก ไป…เราลองมาดูกัน…

20130918102100-1347792963

HPF Crossover คือครอสโอเวอร์แบบผ่านเฉพาะย่านความถี่สูง (High pass)…จะ ทำหน้าที่กรองให้เฉพาะความถี่ที่อยู่เหนือจุดตัดความถี่เท่านั้นที่ผ่านไป ได้… ซึ่งจะมีความแม่นยำเพียงใดนั้น…ก็ขึ้นอยู่กับความลาดชันที่จุดตัด (crossover slope)

LPF Crossover เป็นครอสโอเวอร์แบบผ่านเฉพาะย่านความถี่ต่ำ (low pass)… จะกรองให้เฉพาะความถี่ที่อยู่ต่ำกว่าจุดตัดความถี่เท่านั้นให้ผ่านไปได้…

Band Pass Crossover จะเป็นครอสโอเวอร์แบบผ่านเฉพาะช่วงความถี่ (band pass)… จะกรองให้เฉพาะความถี่ในช่วงที่กำหนด (สูง-ต่ำ) ผ่านไปได้เท่านั้น… โดยความถี่เสียงในส่วนอื่นๆ จะถูกกักเอาไว้} else {

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: