Select Page

ว่าด้วยเรื่องของ…ระบบไบ-แอมป์

ว่าด้วยเรื่องของ…ระบบไบ-แอมป์

ว่าด้วยเรื่องของ…ระบบไบ-แอมป์

ระบบเสียงยอดนิยมอย่างไบ-แอมป์ นั้น… ยังมีข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆอีกจำนวนหนึ่ง…ที่ควรที่จะต้องรู้เอาไว้… เพื่อความสมบูรณ์ที่แท้จริง..ลองมาดูกัน…

ข้อเท็จจริงของ Bi-Amp

 • แอมป์ทั้งสองตัวในระบบ จะต้องได้รับสัญญาณในรูปแบบ Stereo ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
 • ในระบบจะต้องมีการใช้ ครอสโอเวอร์ เป็นตัวแยกสัญญาณเสียงเสมอ

ซึ่ง ในปัจจุบันนี้ตัวเพาเวอร์แอมป์ส่วนมาก…จะมีการรวมเอาลักษณะของภาคขยาย เสียง…และอิเล็คทรอนิคส์ ครอสโอเวอร์ เอาไว้ในตัวเดียวกัน… ตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้การจัดระบบของเราเป็นไปได้ง่ายขึ้น…ลดความยุ่ง ยากสำหรับการเดินสายสัญญาณ…และการจัดระบบลงไปได้มาก…

ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากระบบ Bi-Amp

ระบบ ไบ-แอมป์มีคุณประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้ในตัวของมัน…คือด้วยความสมบูรณ์ที่ เป็นเลิศภายใต้ความถี่อย่างหลากหลายที่มีในระบบ…พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ต่างๆที่ดูดีขึ้น…นั่นก็คือ…

 • ประสิทธิภาพของกำลังขับมีมากขึ้น เราสามารถจะได้กำลังขับจาก เพาเวอร์แอมป์ ที่มากขึ้นถึง 2 เท่าตัว
 • ลดความบิดเบือน Intermodulation ลงได้เป็นอย่างมาก
 • การ ตัดความถี่ต่ำของ พาสซีพครอสโอเวอร์…ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น…ทำให้ลดความผิดพลาด ทางเชิงเส้นของเสียงลงได้เป็นอันมาก… และสามารถที่จะหาจุดตัดความถี่ที่ถูกต้องของระบบได้อย่างแน่นอน
 • ลดการสูญเสียกำลังอันเนื่องจากโหลดของ เพาเวอร์แอมป์ ลงไปได้
 • ลดการสะท้อนของเสียง…ทำให้ติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น…ทำให้เสียงอยู่ใน Line เดียวกัน… และมีความไว (Sensitivities) ที่ลงตัวมากขึ้น…ไม่มีการบั่นทอนของพลังงาน
 • สามารถที่จะควบคุม Damping Factor และปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในย่านความถี่เสียงกลาง… และต่ำ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • สามารถที่จะควบคุมสภาวะแวดล้อมระหว่างครอสโอเวอร์…และลำโพงได้อย่างเต็มที่
 • ลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองลงได้มาก… เพราะมีการใช้พาสซีพครอสโอเวอร์ ที่ไม่ซับซ้อนมากเกินความจำเป็น
 • ในการเดินระบบแบบ Bi-Wiring มีการทำงานได้อย่างมีอิสระ…และหลากหลาย…สามารถควบคุมการออกแบบ…และพลิกแพลงได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถเปลี่ยนแปลง…และเลือกใช้ เพาเวอร์แอมป์ได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของความถี่ต่างๆในระบบ…
 • สามารถจับคู่เพาเวอร์แอมป์ได้อย่างแน่นอน…และถูกต้องตรงตามความต้องการของ Driver เพื่อประโยชน์สูงสุดในระบบ…

20131217114025-2075538194

เรื่องของสายสัญญาณ…

สาย สัญญาณต่างๆที่ว่านี้…ในทางทฤษฎี…หรือทางเทคนิคนั้น…มันย่อมแสดงค่า ที่มีผลต่อระบบโดยรวมอย่างแน่นนอน… แต่ในทางปฏิบัติแล้ว… มันมีส่วนในการสร้างปัญหาให้กับอุปกรณ์  Hi-Fi เพียง เล็กน้อยเท่านั้น (สำหรับการใช้งานทั่วไป)… สายสัญญาณทั่วๆไปก็สามารถทำงานได้ดีภายในระบบ…แต่ก็อาจมีปัญหาที่เกิดจาก สายสัญญาณได้บ้างเหมือนกัน…คือมันอาจทำให้เกิดการแกว่งของคลื่นเสียง ได้…แต่พบไม่บ่อยนัก… ซึ่งมันก็ต้องระวังหน่อย…ในการเลือกใช้สายในท้องตลาด…โดยเลือกให้เหมาะ สมกับความต้านทานของลำโพงที่ติดตั้งในระบบ… และเลือกเอาแบบที่มันมีความเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าที่ต่ำๆเข้าไว้…มันก็สามารถ ที่จะลดปัญหาที่ว่าลงไปได้เหมือนกัน…เอาเป็นว่าในการเลือกใช้สายนั้น… ให้พยายามอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่วางไว้… หรือใช้ให้ถูกขนาดก็พอ…

ให้ความสำคัญกับความถี่เสียกลาง-แหลม…

อันดับแรกที่ต้องให้ความสำคัญต่อ Line เสียงกลาง-แหลม เป็นสำคัญนั้น…. ก็เพราะว่ามันเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบเลยทีเดียว…ไม่ว่าเสียง ต่ำ…หรือเบสของจะเลิศเลอปานใด…แต่ถ้าเสียงกลาง-แหลมมันวิ่งตามไม่ทัน… ระบบคุณก็ตายอยู่ดีนั่นละ…เพราะรายละเอียดของชิ้นงานดนตรีนั้น…โดยมาก มันจะอยู่ในช่วงเสียงกลาง-แหลมนั่นเอง… แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า…ในส่วนของความถี่เสียงกลาง-แหลมนั้น…เรายัง สามารถที่จะปรับปรุง…และเพิ่มเติมระบบ…ให้มันกลายพันธ์มาสู่รูปแบบระบบ Tri-Amp ได้อีกด้วย…

เรื่องของลำโพง…

ความ ถี่เสียงต่างๆจากครอสโอเวอร์นั้น…ไม่ว่าจะเป็นกลาง-แหลม…หรือเสียง ต่ำ…มันอาจมีการทำงานที่ผิดปกติได้ถ้ามีการใช้ตู้ลำโพงที่ไม่เหมาะสม… และไม่ถูกต้อง…ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับขนาดของตู้ลำโพงด้วย…เพราะ บางครั้ง…แม้แต่ฝาครอบลำโพงเอง… มันก็อาจส่งผลต่อความถี่เสียงได้เหมือนกัน…ซึ่งทางผู้ผลิตส่วนใหญ่ต่างก็ คำนึงถึงปัญหาที่ว่านี้… จึงได้มีการออกแบบให้มี Felt peds สำหรับใช้รองรอบๆ Tweeter ซึ่งก็ช่วยลดปัญหาที่ว่านี้ลงไปได้มากอยู่เหมือนกัน…ดังนั้นไอ้ปัญหาที่ว่านี้…โดยมากมันจะไม่เกิดขึ้นกับลำโพงเสียงสูง…หรือ Tweeter สักเท่าใดนัก… แต่มันมักจะไปเกิดกับลำโพงเสียงต่ำ หรือ Woofer เสีย ส่วนใหญ่… เพราะลำโพงพวกนี้มันมีความต้องการพื้นที่การสะท้อนของเสียงที่ค่อนข้าง มาก… และมีการกระพือของกรวยลำโพง…มีการทำงานของตัว Cone ที่มากเป็นพิเศษ… ดังนั้นการดูแลพื้นที่ด้านหลังของลำโพงจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลให้เหมาะสมด้วย…

การควบคุม Line เสียง

เรา ก็ต้องยอมรับความจริงกันว่า…การควบคุมความถี่เสียงในย่านเสียงกลาง-สูง นั้น… มันสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายกว่าเสียงในย่านความถี่ต่ำ… และยังสามารถที่จะแก้ไขความซับซ้อนของตัวครอสโอเวอร์ได้ง่าย… หรือจะเป็นในด้านของการเลือกวัสดุ… และรูปแบบที่ดีสำหรับลำโพง Tweeter และ Mid-range ก็สามารถทำได้ง่ายกว่ามาก… แม้แต่การเลือกวัสดุดูดซับเสียงของ Mid-range… และการปรับองศาของ Tweeter เพื่อการควบคุมเสียงให้อยู่ใน Line เดียวกันนั้น…ก็ทำได้ง่ายกว่าลำโพงพวก Woofer เป็นอันมาก…

ส่วนในเรื่องของการตอบสนองความถี่… เพื่อให้ได้การสัมผัสกับพลังเสียงอย่างแท้จริงนั้น… ในข้างต้นต่างก็ยอมรับกันว่า ที่ 6 dB / Octave ของครอสโอเวอร์นั้น… ยังคงเป็นช่วงที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง… เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่มีการตอบสนองต่อ Transient ที่ ดี… เรียกว่าดีสำหรับทุกชนิดของตัวกรองความถี่เสียงเลยก็ว่าได้… แถมยังเป็นช่วงที่ปราศจากการผิดพลาดของระยะเฟสอีกต่างหากด้วย…

20131217114614-1447882134