Select Page

เรื่องของลำโพง…กับความไว ( Sensitivity )…?

เรื่องของลำโพง…กับความไว ( Sensitivity )…?

เรื่องของลำโพง…กับความไว ( Sensitivity )…?

อัตราของประสิทธิผลความไวต่อเสียง ( Sensitivity ) ของ ลำโพงนั้น…ไม่ใช่ค่าที่ใช้บ่งบอกว่าลำโพงนั้นให้ คุณภาพเสียงได้ดีเพียงใด… มันบอกให้ทราบแค่เพียงว่า…จะใช้งานร่วมกับกำลังขยายได้ดีเพียงใดต่าง หาก… นั่นก็หมายความว่า…ถ้าเรามีภาคขยายกำลังวัตต์ต่ำๆ…เราก็จะต้องใช้ร่วม กับลำโพงที่มีความไวสูงๆ (91 dB ขึ้นไป)…ใน ทางกลับกัน…ลำโพงที่มีความไวต่ำนั้น…กลับให้คุณภาพเสียงได้ดี กว่า…เพราะไม่ทำให้เกิดเสียงที่บาดหู…หรือแหลมคมจนน่ารำคาญ…แต่ก็จำ เป็นต้องใช้งานร่วมกับภาคขยาย…หรือเพาเวอร์แอมป์ที่มีกำลังขับสูงๆด้วย เช่นกัน…