Select Page

พาสซีพ ครอสโอเวอร์ที่ดีได้อย่างไร…

พาสซีพ ครอสโอเวอร์ที่ดีได้อย่างไร…

พาสซีพ ครอสโอเวอร์ที่ดีได้อย่างไร…

ปัญหา สำคัญของการเลือกใช้ พาสซีพ ครอสโอเวอร์นั้น…นอกจากยี่ห้อ… และการออกแบบที่ดีแล้ว… เรายังจะต้องดูกันให้ลึกลงไปถึงอุปกรณ์ตางๆที่นำมาผลิตด้วย… ถึงแม้ว่ามันจะตรวจสอบได้ยาก… แต่ถ้ามีโอกาสเลือกเราก็ต้องฉกฉวยโอกาสนั้น…

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขดลวดเหนี่ยวนำ (Coil)… และคาพาซิสเตอร์…ที่เป็นส่วนหลักสำหรับการแยกสัญญาณเสียงสูง และต่ำ…โดยทางผู้ผลิตลำโพงส่วนใหญ่ต่างก็ให้คำแนะนำและสนับสนุนให้มีการ ใช้แกนแบบ Ferrite แทนแกนเหล็ก…สำหรับอุปกรณ์ เหนี่ยวนำอย่างขดลวด… หรือคอยล์… เพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยให้การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในขดลวดให้เป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น… และไม่มีการทำลายเชิงเส้นของเสียง…ทำให้ตัว พาสซีพ ครอสโอเวอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น…กล่าวคือมันจะช่วยให้ค่ แอมพลิจูด… หรือช่วงกว้างของคลื่นในความถี่เสียงต่ำมีความกว้างเพิ่มขึ้น… ทำให้เสียงที่ได้มีความต่ำและทุ้มลง…มีความนุ่มนวลมากขึ้น…

20140807025445-384591018 20140807025446-1122418298

ตัวคาพาซิสเตอร์ ก็เช่นกัน…ถ้าในตัว พาสซีพ ครอสโอเวอร์…มีการเลือกใช้ คาพาซิสเตอร์ที่มีคุณภาพสูง… มันก็มีส่วนเป็นอย่างมาก…ที่จะทำให้เสียงในย่านความถี่สูงลดความจัดจ้าน เสียดหูลงได้…มีเสียงที่ใสสะอาดมากขึ้น… และมันก็ตามมาด้วยสนนราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากขึ้นด้วย…

20140807025443-959684769document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: