Select Page

JUDGE AUDIO : J7-S1522DVC

SPECIFICATION

JUDGE AUDIO : J7-S1522DVC

อีกหนึ่งในซับวูฟเฟอร์รุ่นใหม่ล่าสุดขนาด 15 นิ้วจากแบรนด์ดัง JUDGE AUDIO ที่สนองความต้องการของนักเล่นได้อย่างลงตัว… จะใช้ฟังก็เพราะ…จะใช้แข่งก็ดุเดือดสมใจ…

รูปลักษณ์ / ความสามารถ

J7-S1522DVC ถือเป็นซํบวูฟเฟอร์ใน J7 Seriec รุ่มใหม่ล่าสุดของ JUDGE AUDIO ที่มีขนาดใหญ่ถึง 15 นิ้ว โครงลำโพงทำด้วยโลหุหล่อขึ้นรูปอย่างแข็งแกร่ง กรวยลำโพงทำจากกระดาษอัดรีดขึ้นรูป Non-Press Paper ดัสแค็ปตรงกลางเป็นไฟเบอร์สกรีนลายโลโก้ JUDGE สะดุดตา แล้วทพการเย็บติดกับขอบยางเซอร์ราวด์ขนาดใหญ่อย่างแน่นหนา ขับเคลื่อนพลังจากวอยซ์คอยล์ชนิดคู่ ความต้านทาน 2+2 โอห์ม และแม่เหล็กขนาดใหญ่ 3 ชั้น รอยงรับกำลังขับได้สูงสุด 3000 วัตต์

เทคนิคทดสอบ

Parameter

T/S Parameter

ขนาดมิติ

ขนาด / มิติ

ตู้ปิด…ทุ้มเนียน…ฟังง่าย…

ค่า EBP ออกมาที่ 35 เอียงเข้าหาความเหมาะสมกับตู้ปิดอย่างชัดเจน ขอแนะนำตู้ปิดขนาดไม่ใหญ่มากปริมาตร 1.43 ลบ.ฟุต ได้เรโซแนนซ์ของรถช่วยเสริมอีกนิดหนึ่ง สามารถปรับจูนให้สนองตอบต่อพลังเบสที่ลึก…นุ่ม…ระรื่นหูระดับ 40 Hz ได้อย่างสบายๆ…

ตู้ปิด

ตู้ปิด

กราฟตู้ปิด

การตอบสนองความถี่

ตู้เปิด…ลึกดังพอตัว…

กับตู้เปิด…ถือเป็นการฝืนคุณลักษณ์ของซับอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าต้องการก็พอทำได้ครับ กับตู้เปิดขนาดใหญ่หน่อย ปริมาตร 2.95 ลบ.ฟุต วางท่อขนาด 5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ปรับจูนให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ได้แถวๆ 52 Hz ได้พลังเบสที่ลึกดังสไตล์ตู้เปิดพอตัว…แต่อย่าจูนลึกกว่านี่นะครับ เพราะอาจมีปัญหาเรื่องเสียงลมที่ปลายท่อได้

ตู้เปิด

ตู้เปิด  

Parts ตู้เปิด

Parts List

ท่อตู้เปิด

การวางท่อ     

กราฟตู้เปิด

การตอบสนองความถี่

Vent ตู้เปิด

ความเร็วลมที่ปลายท่อ

ตู้แบนด์พาส…

เล่นซับขนาดนี้คงไม่ต้องประหยัดเนื้อที่กันมาก เอาไปเลยกับตู้แบนด์พาสที่ใช้ตู้ปิดขนาด 1.43 ลบ.ฟุต แล้วใช้ตู้เปิดใบหน้าขนาด 2.8 ลบ.ฟุต วางท่อขนาด 6 นิ้ว ยาว 11.37 นิ้วจำนวน 2 ท่อ ตู้ใบนี้ตอบสนองความถี่ได้ 45-80 Hz ปรับจูนเน้นพลังเต็มพิกัดได้ที่ 72 Hz ได้พลังเบสที่สนุกสนานทั้งดังทั้งพุ่งอย่างเต็มพลัง มีข้อแม้ว่าอย่าจูนลึกกว่านี้ เพราะจะมีปัญหาจากเสียงลมที่ปลาบท่อได้…ของมันแรงจริงๆ…

ตู้แบนด์พาส

ตู้แบนด์พาส   

Parts ตู้แบนด์พาส

Parts List

ท่อตู้แบนด์พาส

การวางท่อ     

กราฟตู้แบนด์พาส

การตอบสนองความถี่

Vent ตู้แบนด์พาส      

ความเร็วลมที่ปลายท่อ

   

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg